پشت این چادر مشکی به خدا رازی هست

‌قل اعوذ... تــــو بِکَن ریشه خنّاسی را
من به جان میخرم این تهمت "وسواسی" را

قلب من سوخته تا نذر تو کردم خواهر!
این غزل های کمی ساده و احساسی را

خواهرم! طفره نرو!... جان غزل! گوش بده
گوش کن! حرف دل شاعرک عاصی را

پشت این چادر مشکی به خدا رازی هست
به کبودی زده اند رنگ غم یاسی را

به خدا زنده کند بار دگر در دنیا
چادر زینبی ات غیرت عباسی را

تو خودت نقطه عطفی به جهان، باور کن
خلقتت طعنه زده قیمت الماسی را

/ 0 نظر / 16 بازدید