منجی ما به خداوند قسم آمدنی ست

تا ظهورت چقدر فاصله داریم اقا
آه...! از جمعه بی تو گله داریم آقا
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است
چشم بسته به سرش موج تماشا زده است
جمعه را سرمه کشیدیم مگر برگردی
با همان سیصد و دلتنگ نفر برگردی!
رفته بودی که بیایی چقدر طول کشید!
عرض کردیم چو نبودی سحر طول کشید
ما برای خودمان اینهمه گفتیم بیا
نذر کردیم به پای تو بیافتیم بیا
نکند منتظر مردن مایی ،آقا؟
منتظرهات بمیرند،میایی آقا ؟؟؟!

به خدا منتظر آمدنت می مانم
پای این عشق اویس قرنت می مانم...
دارد از جاده صدای جرسی می آید!
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید!
""منجی ما به خداوند قسم آمدنی ست!
یوسف گم شده ی اهل حرم آمدنی ست!""

 

/ 0 نظر / 17 بازدید