# تاریخی

ساسانیان در شاهنامه

ساسانیان در شاهنامه پادشاهان ساسانی در شاهنامه از قرار زیرند: ۱.اردشیر بابکان،۲.شاپور پسر اردشیر،۳.اورمزدِ شاپور ۴.بهرامِ اورمزد، ۵.بهرامِ بهرام، ۶.بهرام بهرامیان، ۷.نرسیِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

داریوش یکم

وقایع زمان داریوش بزرگ                                                                    مجلس بارعام داریوش اول؛ موزه خانه زینت الملوک در شیراز                                                                   داریوش در طول ۳۶ سال پادشاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید