جهان در انتظار اوست...

 


مهدی جان دوران انتظار است...

دوران دعا...

ولی آقاجان می دانم که تقصیر از ماست...

دعاهایمان بوی تکرار وعادت می دهد...

انگار پای دعایمان مهر کوفیان است...

دعاهایی که از آن بوی معرفت برنمی خیزد

و ما انگار پای دل کندن از کوفه را نداریم...

کوفه ای که دنیاست وپایی که میلنگد پای ارادت ماست ...

ولی مهدی جان هنوز هم هستند حبیب ها یی که محبوبشان تویی...

آنان که هر روز منتظرند تا بیایی و فدایی ات باشند...

و از من بی لایق چه انتظار که این گونه منتظر باشم...

مهدی جان دعایمان کن تا کمی معرفت بیاموزیم و با اخلاص تو را بخوانیم...

 

مهدی جان حکایت ما و شما حکایت یعقوب و یوسف است...

که یعقوب اشک می ریخت و به انتظار یوسفش...

ما به گناه و شما گریان در طلب آمرزش ما...

پس در این حکایت کجاست طلب کردن شما از خدا؟؟؟

کاش یعقوب وار شما را می خواندیم...

مهدی جان بیا...

مهدی جان بیا ، ای وارث نوح نبی الله

بیا تا بر کشتی نجاتت قدم بگذاریم ودر این دریای طوفانی با شما به ساحل مقصود برسیم...

مهدی جان بیا،ای وارث ابراهیم نبی الله

بیا که آتش ظلم و ستم زبانه می کشد ... بیاکه بی تو این آتش گلستان نمی شود...

مهدی جانبیا، ای وارث عیسی نبی الله

بیا و با نفس مسیحاییت بر دل های مرده ما، بدم و آیه«ان الله یحیی و یمیت...» بخوان.

مهدی جان بیا، ای وارث موسی نبی الله

بیا که فرعونیان و قبطیان قصد سبطیان کرده اند... بیا که نیلزمان بی عصای شما شکافته نمی شود.

مهدی جان بیا، ای وارث محمد نبی الله

بیا و برایمان مبعثی دوباره بیاور

بیا و جزء جزء قرآن را بر جزء جزء قلبمان بنشان ...

بیا ،و برایمان آیه تطهیر بخوان تا شاید از این آلودگی ها پاک شویم...

بیا و برایمان آیه" اقرا بسم ربک الذی خلق " بخوان که خویشتن خویش از یاد برده ایم...

مهدی جان بیا ،ای وارث امیر المومنین(ع)

بیا تا بار دیگر عدل را نظاره کنیم که فریاد عدل خواهی مکرر شنیده ایم ...

بیا، و درب از خیبر ظلم برکّن...

بیا که اینجا صفین است و خوارج میان ما،و قرآن ها میان نیزه ها

بیا تا نهروان دگر بر پا کنی ...

و ظاهر نمایان متعصب را به خاک بنشانی.

و قرآن را از ظاهر به باطن ما بیارایی...

مهدی جان بیا ای فرزند فاطمه(س)

بیا که دعای مادرت مستجاب است...

در و دیوار

دل های سوخته شیعیان

همه تو را صدا می کنند...

بیا که حسن هم منتظر است

کوچه های مدینه هنوز صدای سیلی را در گوش دارد

و حسن تنهای این کوچه...

بیا و انتقام از غاصبان بستان

 

مهدی جان بیا که کربلا با کربلاییان به انتظار است...

کربلایی که هر بار خاک و آبش تو را لمس می کنند وچشم انتظار شنیدن " یالثارات الحسین"

بیا که اگر هیچ نداریم ، از این دیار عاشقی حب حسین را داریم

و در دل داغدار مصیبت هایش...

و بر دیدگان اشک ...

حال یک بار دگر زیارت عاشقی می خوانیم:

اّن یّرزقّنی طّلّب ثارک مّعّ امام مّنصور من اّهل بّیت مّحمّد و ال مّحمّد

و دوباره برای آمدنت دعا می خوانیم...

که ای خدا دگر تاب نداریم

و نزدیک است...

تا سر بر سجده گاه عاشقی بگذاری و آیه «امن یجیب المضطراذا دعاه و یکشف السوء » بخوانی.

نزدیک است...

"ان الله لا یخلف المیعاد"

 

منبع: mokhtarnameh72.blogfa.com

/ 0 نظر / 14 بازدید