حسینه تظاهر در شهر نفاق

حسین چراغ هدایت است تا ما در هر زمان آمپر بصیرتمان دقیق کار کند و در هر مکان نادانسته در لشکر باطل کربلایی برپا نکنیم.


امروز در اداره ای


عمر سعد از نوکر رجوع هایش (نه ارباب رجوع)رشوه های کلان می گرفت،

در سازمانی ابن زیاد توافق نامه رانت خوری با یزید امضا می کرد

، در دادگاهی شمر از جانی حق السکوت می گرفت،
حرمله در بیمارستان اطفال پول زیر میزی می گرفت

و سنان در روزنامه با قلمش خیمه های عفاف آتش می زد.و امشب
در «حسینه تظاهر» در «شهر نفاق»با دو چشم خود دیدم که

عمر سعد مرثیه غنایی می خواند، زمانی اشک می ریخت و گاهی پایکوبی می کرد،
شمر و سربازانش زیر پرچم امام حسین-ع- سینه می زندند،
ابن زیاد کنار نیزه ای که دست قلم شده عباس برفرازش بود، قرآن می خواند،
یزید با جام شکسته شراب بر سر خود و کودک خردسالش قمه می زدند
و سنان هنگام شنیدن به آتش کشیده شدن خیمه های امام حسین-ع- و اضطراب زینب برای حجابش اشک تمساح می ریخت.
 
 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید