استاندار لایق

استاندار لایق

ام سلمه از بانوان برازنده و عالیمقام صدر اسلام بود، که پس از شهادت شوهرش ، همسر رسول خدا گردید. و همواره یار مهربان براى پیامبر (ص ) بود، و پس از پیامبر (ص ) نیز همواره با خاندان نبوت ، محشور بود و از حریم آنها حمایت مى کرد.
شوهر اول ((ام سلمه )) شخصى بنام ((ابوسلمه )) بود، ام سلمه با شوهرش ‍ همراه کاروان جعفرطیار (ع ) به حبشه مهاجرت نمود، عمربن ابى سلمه از فرزندان نیک ام سلمه است که در حبشه (در دومین سال هجرت به حبشه ) به دنیا آمد.
در جریان جنگ جمل که بین سپاه على علیه السّلام و سپاه طلحه و زبیر در بصره (در سال 36 هجرى ) واقع شد، ام سلمه فرزند خود را ((عمربن ابى سلمه )) را به یارى على (ع ) فرستاد و طى نامه اى که همراه او براى على علیه السّلام فرستاد، نوشت : ((اگر نه این بود که جهاد بر زنان واجب نیست ، من در جهاد شرکت مى کردم ، اما جهاد را خداوند بر ما واجب نکرده ، این پسرم را که چون جانم عزیز دارم ، فرستادم تا در خدمت شما با دشمنان خدا جهاد نماید، اى امیرمؤمنان ، او را به خیر و نیکى توصیه فرما)).
عمر بن ابى سلمه از افراد مخلص و شجاع و متعهد یاران على (ع ) به شمار مى آمد، و آنگونه لیاقت یافت که امیرمؤمنان على (ع ) او را استاندار بحرین و فارس نمود.
او مدتى این مسئولیت را به عهده گرفت و به خوبى انجام وظیفه نمود.
تا اینکه على علیه السّلام وجود او را براى جبهه جنگ با شامیان لازم دانست ، شخصى از انصار بنام نعمان بن عجلان را بجاى او گماشت و او را براى جبهه و جهاد فرا خواند، نامه اى براى او نوشت و از او صمیمانه تشکر و تقدیر کرد و سپس او را براى رفتن به جبهه دعوت نمود، ترجمه متن نامه از این قرار است :
((... اما بعد، من ((نعمان بن عجلان زرقى )) را فرماندار بحرین ، قرار دادم ، و اختیار تو را از استاندارى (بحرین و فارس ) برگرفتم ، بدون آنکه این کار براى تو داراى مزمت و سرزنش باشد، چرا که تو استاندارى و حکومت را به نیکى انجام دادى ، و رعایت حق امانت نمودى ، بنابراین به سوى ما حرکت کن ، بدون آنکه مورد سوءظن یا ملامت ، یا متهم یا گنهکار باشى ، زیرا من تصمیم گرفته ام به سوى ستمگران اهل شام حرکت کنم ، و دوست دارم تو با من باشى )).
فانک ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامة عمود الدین انشاءاللّه .
:((چرا که تو از کسانى هستى که من در جهاد با دشمن و بر پا داشتن ستونهاى دین ، از آنها کمک مى جویم انشاءاللّه )).
به این ترتیب از این ماجرا مى آموزیم :
1- استاندار، باید فردى لایق باشد.
2- وقتى در پست خود، به خوبى انجام وظیفه نمود، مورد تشویق رهبر قرار گیرد.
3- آنگونه باشد که اگر بتواند براى مسؤ لیت دیگر، کارائى بیشتر داشته باشد، براى همان ، آماده باشد، چنانکه ((عمربن ابى سلمه )) فرزند لایق و رشید ام سلمه ، چنین بود، و حضرت على (ع ) از او براى جهاد با دشمن و نگهبانى از ستونهاى دین استمداد نمود، براستى هزاران درود برچنین مادر قهرمان پرورى ، و چنین فرزند لایق و برازنده اى !.

/ 0 نظر / 3 بازدید