زمین از آن انسان یا انسان از آن زمین؟!

حکایت می کنند که دو نفر بر سر قطعه ای زمین نزاع می کردند
و هر یک می گفت: این زمین از آن من است.
نزد حضرت عیسی علیه السلام رفتند.حضرت عیسی علیه السلام گفت: اما زمین چیز دیگری می گوید!

گفتند : چه می گوید ؟


گفت: می گوید هر دو از آن منند !

/ 1 نظر / 16 بازدید
سبا

به راستی که چنین است [لبخند][دست]