سرت سلامت آقا

سرت سلامت آقا
 
 

امشب که زمین و آسمان می گرید

از ماتم عسکری جهان می گرید

جا دارد اگر شیعه خون گریه کند 

 چون مهدی صاحب الزمان می گرید

 

 

 

شهادت، عشق است. فرزند غایبش را سر سلامت میگوییم و باران اشکمان را در بی‏شکیبی انتظار، بهانه می سازیم!

/ 0 نظر / 13 بازدید