شب یلدا قدم آرام بردار
کمی هم احترام ما نگهه دار


تو میبینی ربابم غصه دار است
بنی هاشم هنوزم داغدار است


صدای العطش در گوش مانده
بدن ها بی کفن هرگوشه مانده


شب یلدا تو هم چله نشین باش
سیه پوش غم سالار دین باش

 

/ 0 نظر / 15 بازدید