سزای سخنچین

سزاى سخن چین

روزى شیرى بیمار شد (با توجه به اینکه شیر در میان حیوانات ، سلطان آنها است ) همه درندگان از او عیادت کردند، غیر از روباه .
گرگ نزد شیر رفت و نسبت به روباه ، سخن چینى کرد، مثلاً گفت : اعلیحضرتا، همه به دیدن تو آمده اند، ولى روباه نیامده است .
شیر فرمان صادر کرد که هر وقت روباه آمد، مرا با خبر کنید، چیزى نگذشت که روباه آمد، شیر باخبر شد و به روباه گفت : ((چرا به دیدن من نیامدى اى فلان فلان شده )).
روباه گفت : من در جستجوى دارو براى درمان تو بودم .
شیر گفت : حال بگو بدانم ، آیا داروئى پیدا کردى ؟
روباه گفت : ((آرى ، غده اى در ساق پاى گرگ ، وجود دارد، سزاوار است که آن غده ، بیرون آورده شود و آن را بخورى و خوب شوى )).
شیر به گرگ حمله کرد و با چنگال خود، پاى گرگ را گرفت و غده را از پاى گرگ ، بیرون آورد.
روباه از آنجا گریخت ، گرگ در حالى که از پایش خون مى ریخت ، روباه را در راه دید، روباه فورى به گرگ گفت : یا صاحب الخف الاحمر اذا قعدت عند الملوک فانظر ماذا یخرج من رأ سک : ((اى صاحب کفش قرمز وقتى نزد شاهان مى نشینى ، متوجه باش از سر و دهانت ، چه بیرون مى آید؟))

/ 0 نظر / 3 بازدید